Tătucul nostru care eşti la Cotroceni

Facă-se voia ta. Precum pe apă, dar şi pe pămînt. Salariul nostru, cel de toate zilele, dă-ni-l nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, ale judecătorilor, bancherilor, constructorilor, doctorilor, miniştrilor şi ale tuturor celorlaţi. Că a ta este împărăţia, Puterea şi slava. Iar noi promitem să nu mai facem caca decît în oliţă.